Αίτηση Upnet ID

Ένας Λογαριασμός. Όλες οι υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση

Αίτηση WebServer

Αφορά στη λειτουργία ενός ιστότοπου σε σύστημα διαχειριστικής ευθύνης της οργανικής μονάδας όπου φιλοξενείται.

Αίτηση

Αίτηση Φιλοξενίας Ιστότοπου

Φιλοξενία ιστότοπου στις υποδομές του UPnet

Αίτηση

Αίτηση Λογαριασμού Αποφοίτου

Πρόσβαση στις υπηρεσίες αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση

Αίτηση Λογαριασμού Φοιτητή πΤΕΙ

Πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών για τους φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.

Αίτηση

Αίτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές, υπογεγραμμένα από την έμπιστη αρχή πιστοποίησης της Comodo.

Αίτηση