Αίτηση Upnet ID

Ένας Λογαριασμός. Όλες οι υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση WebServer

Αφορά στη λειτουργία ενός ιστότοπου σε σύστημα διαχειριστικής ευθύνης της οργανικής μονάδας όπου φιλοξενείται.

Αίτηση Φιλοξενίας Ιστότοπου

Φιλοξενία ιστότοπου στις υποδομές του UPnet

Αίτηση Λογαριασμού Αποφοίτου

Πρόσβαση στις υπηρεσίες αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές, υπογεγραμμένα από την έμπιστη αρχή πιστοποίησης της Comodo.