Υπόδειγμα ανακοίνωσης για κατάθεση χειρόγραφων απαντήσεων σε εξέταση με την χρήση της εφαρμογής Office Lens

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Εργαλείο Εργασίες του Eclass και Εφαρμογή Office Lens

Δείγμα Ανακοίνωσης

Οδηγίες για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος
«Όνομα Μαθήματος», (Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021)

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τές,

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις όχι μόνο του συγκεκριμένου μαθήματος αλλά όλων των μαθημάτων θα πρέπει αν δεν το έχετε ήδη κάνει να εισέλθετε στην Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και να αποδεχθείτε την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 . Αν δεν υπάρξει αποδοχή των όρων συμμετοχής στις εξετάσεις δεν θα μπορείτε να εξετασθείτε.

Η ανακοίνωση με οδηγίες που ακολουθεί αφορά ΜΟΝΟ όσους έχουν δηλώσει το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου η εξέταση του μαθήματος «Όνομα Μαθήματος» θα διεξαχθεί την Τρίτη 9/2/2021 με ώρα έναρξης 16:00.

Για να συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που εξηγούνται παρακάτω. Η εξέταση θα είναι γραπτή εξ αποστάσεως διάρκειας ΧΧ λεπτών (ΧΧ λεπτά για επεξεργασία θεμάτων και 15 λεπτά για υποβολή θεμάτων) με επιτήρηση μέσω κάμερας με χρήση του εργαλείου Zoom. Θα ακολουθήσει προφορική εξέταση εάν κριθεί απαραίτητο από τους διδάσκοντες.

Για την εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε:

 1. Φοιτητικό πάσο ή ταυτότητα για τον έλεγχο ταυτοποίησης.
 2. Λευκά χαρτιά (ιδανικά με γραμμές) για την λύση των θεμάτων, στυλό, αριθμομηχανή, σημειώσεις μαθήματος, τυπολόγιο μαθήματος και βιβλίο μαθήματος. (ενδεικτικά ανάλογα με την φύση του μαθήματος)
 3. Κινητό (smartphone) με κάμερα και μικρόφωνο.
 4. Προσωπικό υπολογιστή – προαιρετικά (ο υπολογιστής δεν είναι απαραίτητος αλλά σίγουρα θα σας βοηθήσει στην καλύτερη ανάγνωση των θεμάτων, στην πιο εύκολη υποβολή του αρχείου με τις απαντήσεις/λύσεις σας και στην πιο εύκολη συμμετοχή σας στο δωμάτιο του Zoom, σε σχέση με το κινητό, δεδομένου ότι διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο).

Α. Προετοιμασία για συμμετοχή στην εξέταση
(ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ)

Βήμα 1ο: Εγγραφή στην εξέταση του μαθήματος ‘Τίτλος Μαθήματος’ (Κωδικός Μαθήματος) μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 16:00 (1 ημέρα πριν την εξέταση). Για την εγγραφή θα χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (Upnet ID), θα αποδεχθείτε τους όρους συμμετοχής αν δεν το έχετε ήδη κάνει και αφού πατήσετε Εγγραφή σε εξέταση μαθήματος θα εγγραφείτε στο μάθημα.

Προσοχή! Η πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr είναι διαφορετική από την παρούσα πλατφόρμα του eclass και αφορά μόνο εξετάσεις μαθημάτων. Στο προφίλ σας θα πρέπει να αναγράφεται το ιδρυματικό σας email. Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα επιτραπεί άλλη εγγραφή και ο φοιτητής/τρια δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση. Επιπλέον, θα γίνει έλεγχος με τη λίστα του Progress και όποιος φοιτητής/τρια δεν έχει δηλώσει το μάθημα αλλά έχει εγγραφεί στην εξέταση της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, θα διαγράφεται από την εξέταση.

Βήμα 2ο: Επίσκεψη στον ιστότοπο https://www.upnet.gr/exams/ όπου θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που αφορούν το σενάριο εξέτασης Γ1. Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση.

Βήμα 3ο: Εξοικείωση με το απαραίτητο λογισμικό στο κινητό σας για τη δημιουργία ενός μοναδικού αρχείου pdf από εικόνες (φωτογραφίες) που θα χρειαστείτε για την υποβολή των απαντήσεων/λύσεων των θεμάτων κατά την εξέταση. Αναλυτικές πληροφορίες για το λογισμικό θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Β. Συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος
(ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)

Βήμα 1ο: Την ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος (Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 16:00) θα πρέπει να συνδεθείτε στο link του Zoom το οποίο θα έχει προστεθεί στο μενού της εξέταση του μαθήματος. Η σύνδεση θα πρέπει να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό Upnet ID. Προσοχή! Δεν θα δοθεί άδεια σε κανέναν να εισέλθει χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του (ακόμα και αν έχει πληκτρολογήσει το πραγματικό του όνομα, το οποίο δεν πρέπει να συμβεί αν ακολουθήσετε σωστά την παραπάνω διαδικασία).

Βήμα 2ο: Στην αρχή της εξέτασης θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την κάμερα και το μικρόφωνο ώστε να γίνει έλεγχος ταυτοποίησης.

Βήμα 3ο: Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοποίησης, οι διδάσκοντες θα ενεργοποιήσουν στο εργαλείο Εργασίες της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr τον σύνδεσμο που θα αντιστοιχεί στην υποβολή των λύσεων σας στα θέματα που θα δοθούν. Προσοχή! Ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο των θεμάτων της εξέτασης ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

 1. Εισέρχεσθε στην νέα Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr και επιλέγετε τον σύνδεσμο του μαθήματος.
 2. Από τα εργαλεία που βρίσκονται αριστερά επιλέγετε το εργαλείο Εργασίες.
 3. Επιλέγετε την εργασία με τίτλο π.χ. Εξ αποστάσεως εξέταση Φεβρουαρίου 2020.
 4. Τα θέματα σε μορφή pdf είναι στο αρχείο Θέματα εξ αποστάσεως εξέτασης Φεβρουαρίου 2020 που βρίσκεται στη θέση Αρχείο των Στοιχείων της Εργασίας.

Βήμα 4ο: Αφού κατεβάσετε και διαβάσετε τα θέματα, οι διδάσκοντες θα απαντήσουν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα θέσετε για τα πρώτα 10 λεπτά μέσω του Zoom. Μετά τα 10 λεπτά, δεν θα απαντηθούν άλλες ερωτήσεις και θα έχετε XX λεπτά για να λύσετε τα θέματα στο χαρτί σας.

Βήμα 5ο: Μετά το πέρας των ΧΧ λεπτών, θα έχετε επιπλέον ΨΨ λεπτά ώστε να φωτογραφίσετε τις λύσεις σας, να δημιουργήσετε ένα μοναδικό αρχείο pdf που θα περιλαμβάνει όλες τις σελίδες των λύσεων σας (πληροφορίες για το πως θα το κάνετε θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο) και να το υποβάλετε στον αντίστοιχο σύνδεσμο στο εργαλείο Εργασίες.

Για την υποβολή του ενός μοναδικού αρχείου pdf με τις απαντήσεις/λύσεις των θεμάτων ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

 1. Εισέρχεσθε στην νέα Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr και επιλέγετε τον σύνδεσμο του μαθήματος.
 2. Από τα εργαλεία που βρίσκονται αριστερά επιλέγετε το εργαλείο Εργασίες.
 3. Επιλέγετε την εργασία με τίτλο Εξ αποστάσεως εξέταση Ιουνίου 2020.
 4. Αναζητείτε το αρχείο pdf με τις απαντήσεις/λύσεις των θεμάτων που θέλετε να υποβάλλετε.
 5. Πατάτε Υποβολή

Σημαντικές παρατηρήσεις

α) Η προθεσμία των ΧΧ+ΨΨ λεπτών θα έχει προκαθοριστεί στο εργαλείο Εργασίες. Μόλις παρέλθουν τα ΧΧ+ΨΨ λεπτά το σύστημα κλείνει αυτόματα. Κανένα αρχείο δεν θα γίνει δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας.

β) Στο επάνω μέρος ΟΛΩΝ των σελίδων με τις απαντήσεις/λύσεις των θεμάτων που θα φωτογραφήσετε για να δημιουργήσετε το μοναδικό αρχείο pdf που θα υποβάλλετε, θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμός μητρώου
 • Έτος φοίτησης
 • Μονογραφή

Φωτογραφία σελίδας που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη βαθμολόγηση.

Γενική Οδηγία: Αποκλεισμό από την εξέταση (NS – Non-Show) συνιστά η μη τήρηση των ανωτέρω καθώς επίσης η περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ή αποτυχία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας (γραπτής και προφορικής εξέτασης).

Ο παραπάνω οδηγός αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για τους διδάσκοντες.