Προτεινόμενες ρυθμίσεις για δημιουργία εξέτασης Χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 στο exams

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass

Περιγραφή

Για τις εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 προτείνεται να δημιουργηθεί μια νέα “εξέταση μαθήματος” για κάθε μάθημα που θα εξεταστεί στο exams.eclass.upatras.gr και ταυτόχρονα να μεταφερθεί η τράπεζα ερωτήσεων από την παλιά “εξέταση μαθήματος” όπου απαιτείται. Παράλληλα θα πρέπει να μην είναι ορατό στους φοιτητές οποιοδήποτε μάθημα εξετάστηκε κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020 ή Σεπτεμβρίου 2020.

Κάνουμε αυτή την επιλογή για τους παρακάτω λόγους:

  1. Οι εξεταστικές Ιουνίου και Σεπτεμβρίου παραμένουν ως έχουν, ως αποδεικτικό στοιχείο χωρίς να αλλοιώσουμε ή να καταστρέψουμε τα «ηλεκτρονικά γραπτά» των φοιτητών μας.
  2. Δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τους φοιτητές μας που πέρασαν το μάθημα στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο.
  3. Δεν έχουν πρόσβαση στη νέα εξέταση παλαιοί φοιτητές.
  4. Δεν χρειάζεται να ξανά δημιουργήσουμε την τράπεζα ερωτήσεων από την αρχή.
  5. Οι φοιτητές μας εγγράφονται ξανά στην εξέταση και άρα αποδέχονται εκ νέου τους όρους της.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα βήματα.

Απόκρυψη εξέτασης Ιουνίου

1Για να αποκρύψουμε τις παλιότερες εξετάσεις μαθήματος (π.χ. με τίτλο: “Μάθημα 1 – Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020”) από την πλατφόρμα exams, θα πρέπει στο χαρτοφυλάκιο χρήστη να επιλέξουμε το κλειδί δίπλα από τον τίτλο του μαθήματος.

2 Στη συνέχεια επιλέγουμε “Ανενεργό εξέταση μαθήματος” –> Υποβολή.

Δημιουργία νέας εξέτασης μαθήματος

1Δημιουργούμε μια νέα εξέταση μαθήματος για τις εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου (με διαφοροποιημένο τίτλο, π.χ.: “Μάθημα 1 – Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2020-2021”) σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό. https://www.upnet.gr/e-manuals/create-exam/

Προσοχή. Στο σημείο 7 θέτουμε “Κλειστό εξέταση μαθήματος” για να αποδεχθούμε εμείς κατόπιν αντιπαραβολής με το progress έναν-έναν όσους ζητούν να εξεταστούν ή θέτουμε “Ανοικτό με εγγραφή” για να εξεταστούν χωρίς έλεγχο όλοι όσοι εγγραφούν στο μάθημα.

Στη συνέχεια δημιουργούμε στο νέο μάθημα (και ενδεχομένως με τη βοήθεια της Τράπεζας ερωτήσεων) τις Eργασίες ή τις Aσκήσεις για την περίοδο εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021.

Αντιγραφή Τράπεζας Ερωτήσεων

Αν έχουμε τράπεζα ερωτήσεων και θέλουμε να την αντιγράψουμε στο νέο μάθημα από κάποιο παλιό, τότε:

1Πάμε στην “εξέταση μαθήματος” που απενεργοποιήσαμε στο προηγούμενο βήμα και επιλέγουμε Ενεργά εργαλεία –> Ασκήσεις –> Τράπεζα ερωτήσεων

2Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε “Δημιουργία Αντιγράφου” και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού επιλέγουμε το μάθημα που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο βήμα. (π.χ. με τίτλο: “Μάθημα 1 – Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2020”) και πατάμε “Δημιουργία Αντιγράφου