Πρόβλημα:

Μετά την ενημέρωση των Windows 10 στην έκδοση v1903 (May 2019 Update), ο αναγνώστης δεν ανιχνεύεται πλέον από το λογισμικό τα Windows με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υπογραφή εγγράφων. Αυτό το ζήτημα μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε άλλες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, αν τα προγράμματα οδήγησης δεν κατάφεραν να προσθέσουν κλειδιά μητρώου κατά την εγκατάσταση μόλις συνδέσετε τον αναγνώστη στη θύρα USB.

Λύση:

  • Κατεβάστε το αρχείο AddReader.zip
  • Κάντε export το αρχείο AddReader.reg και στην συνέχεια διπλό κλικ για εγκατάσταση στον υπολογιστή σας.
  • Επανεκτιμήστε το υπολογιστή σας.

Το πρόβλημα θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί.