Γραπτή εξέταση με το εργαλείο Εργασίες του Eclass

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση με ανοιχτές σημειώσεις
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass

Περιγραφή

Το προτεινόμενο σενάριο είναι κατάλληλο για μεγάλα ακροατήρια και για γραπτή εξέταση με ανοιχτές σημειώσεις. Οι φοιτητές, την προκαθορισμένη ώρα, έχουν πρόσβαση στην Εργασία μέσω διαδικτύου, κατεβάζουν το αρχείο με τις ερωτήσεις που έχει αναρτήσει ο διδάσκων στον προσωπικό τους υπολογιστή, απαντούν στο αρχείο με τις ερωτήσεις που κατέβασαν με χρήση του υπολογιστή τους και ανεβάζουν το αρχείο με τις απαντήσεις τους στον ειδικό χώρο παράδοσης εργασιών στο eclass μέχρι μια προκαθορισμένη ώρα. Μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει και εξετάσεις σε μαθήματα που απαιτούνται χειρόγραφες απαντήσεις. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διασφαλίσει ότι ο χρήστης που εξετάζεται είναι ο ίδιος ή ότι δεν έχει εξωτερική βοήθεια. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με σφικτό χρονικό όριο αλλά και κατάλληλη επιλογή ερωτήσεων. Διαθέτει διασύνδεση με την πλατφόρμα TurnItIn για έλεγχο λογοκλοπής των εργασιών που υποβάλλονται.

Προσοχή! Tο εργαλείο ελέγχου λογοκλοπής turnitin δεν μπορεί να ελέγξει αρχεία που περιέχουν χειρόγραφες απαντήσεις. Σε περίπτωση που οι φοιτητές σας πρέπει να μεταφορτώσουν φωτογραφίες ή αρχεία pdf με χειρόγραφες απαντήσεις θα πρέπει να το απενεργοποιήσετε.

Διαδικασία Εξέτασης

1Απο το μενού αριστερά επιλέξτε τα ενεργά εργαλεία και στη συνέχεια επιλέξτε το εργαλείο Εργασίες. Στη συνέχεια πάνω δεξιά επιλέξτε το κουμπί Δημιουργία εργασίας, για να ξεκινήσετε την διαδικασία.

2Στη φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώστε τα πεδία που απαιτούνται. Συνιστάται να ορίσετε τους φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εξέταση στο eclass.

 1. Πληκτρολογήστε τον τίτλο της εργασίας.
 2. Δώστε μια περιγραφή.
 3. Μεταφορτώστε το αρχείο με τα θέματα. (word, pdf)
 4. Επιλέξτε τον τύπο εργασίας. Αν οι φοιτητές κληθούν να δώσουν χειρόγραφα τις απαντήσεις τους και μετά πρέπει να ανεβάσουν εικόνες με φωτογραφίες επιλέξτε eclass. Αν πρέπει να ανεβάσουν κείμενο που έχουν πληκτρολογήσει στον υπολογιστή τους τότε επιλέξτε TurnItIn.
  Προσοχή! Αν το μάθημα σας απαιτεί χειρόγραφες απαντήσεις τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να απενεργοποιήσετε το TurnItIn σε διαφορετική περίπτωση οι φοιτητές σας δεν θα μπορούν να κάνουν upload τις απαντήσεις τους.
 5. Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα έναρξης.
 6. Επιλέξτε την προθεσμία υποβολής των αποτελεσμάτων.
 7. Καλό είναι να ενεργοποιήσετε και την επιλογή εκπρόθεσμης υποβολής. Έτσι οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν και εκπρόθεσμα σε περίπτωση υπερφόρτωσης του συστήματος. Μετά θα κρίνετε αν θα δεχθείτε τις εκπρόθεσμες υποβολές. (αν πχ είναι εκπρόθεσμες για λίγα λεπτά)
 8. Επιλέξτε ατομική στον τύπο εργασίας.
 9. Επιλέξτε αν η ανάθεση θα γίνει σε όλους τους φοιτητές η σε μεμονωμένους ή ακόμα και σε ομάδες χρηστών. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε πολλαπλές εργασίες και να δώσετε διαφορετικά θέματα στους φοιτητές σας.
 10. Αν έχετε επιλέξει έλεγχο λογοκλοπής με TurnItIn επιλέξτε τις πηγές με τις οποίες θα γίνει σύγκριση. Το TurnItIn θα συγκρίνει την υποβληθείσα εργασία με ένα προεπιλεγμένο αποθετήριο δημοσιευμάτων, με υλικό το οποίο προέρχεται από το διαδίκτυο καθώς και από επιστημονικά περιοδικά και δημοσιεύσεις. Με την Αναφορά ομοιότητας μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο παραγωγής αναφορών προς τους εκπαιδευόμενους μέσα από μια σειρά επιλέξιμων παραμέτρων.
 11. Αποθηκεύστε την εργασία σας.

Με την έκδοση 3.9 αν επιλέξετε τύπος εργασίας Eclass μπορείτε να ορίσετε στους φοιτητές σας την δυνατότητα Υποβολής πολλαπλών αρχείων (max 10)

3Όταν αποθηκεύσετε τις επιλογές σας η εργασία θα εμφανιστεί στη σελίδα εργασιών του μαθήματος. Οι εργασίες που εμφανίζονται με bold περιέχουν νέες υποβολές φοιτητών τις οποίες δεν έχετε βαθμολογήσει ακόμα.

Από το γρανάζι στα δεξιά μπορείτε να (2) Επεξεργαστείτε, (3) Απενεργοποιήστε (4) Διαγράψτε κάποια από τις εργασίες σας.

Βαθμολόγηση εργασιών

1Όταν οι φοιτητές σας θα υποβάλουν τις απαντήσεις τους, θα εμφανιστεί σχετική λίστα στο κάτω μέρος της εργασίας.

Από εκεί μπορείτε:

 1. Να δείτε το πλήθος των εργασιών που έχουν υποβληθεί
 2. Να δείτε τα ονόματα των φοιτητών που έχουν υποβάλει εργασία
 3. Να δείτε τα αρχεία που έχουν υποβάλει και να τα διορθώσετε
 4. Να βαθμολογήσετε μια εργασία
 5. Να κατεβάσετε τοπικά στον υπολογιστή σας όλες τις εργασίες μαζί.