Διασύνδεση Eclass με Exams

Προσθήκη συνδέσμου της εξέτασης στο μενού πλοήγησης του eclass
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass και Exams

Περιγραφή

Με τον παρακάτω οδηγό μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο στο μενού του μαθήματος σας στο Eclass που να οδηγεί στην εξέταση που έχετε φτιάξει στην πλατφόρμα Exams. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διευκολύνετε τους φοιτητές σας ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στην εξέταση του μαθήματος σας.

Διαδικασία

1Δημιουργήστε ένα μάθημα στην πλατφόρμα Exams σύμφωνα και με τον παρακάτω οδηγό https://docs.openeclass.org/el/3.8/teacher/portfolio/create_course στη συνέχεια αντιγράψτε τον σύνδεσμο του μαθήματος από τη μπάρα διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας.

2 Στη συνέχεια συνδεθείτε στην πλατφόρμα Eclass, επιλέξτε το μάθημα που θέλετε να διασυνδέσετε και από το μενού επιλέξτε Διαχείριση Μαθήματος–> Εργαλεία–> Προσθήκη Εξωτερικού συνδέσμου.

3Στην επόμενη σελίδα εισάγετε το σύνδεσμο της εξέτασης του μαθήματος που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα και δώστε ένα όνομα εμφάνισης στο μενού. πχ Εξέταση Μαθήματος.

4Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε πως εμφανίζεται ο σύνδεσμος στο μενού του μαθήματος.

Το παραπάνω σενάριο εξέτασης αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τους διδάσκοντες.