Γραπτή εξέταση με τα εργαλείο Ασκήσεις ή Εργασίες του Eclass και ταυτόχρονη επιτήρηση με ανοιχτές κάμερες μέσω του MS Teams

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση σε μικρές ομάδες
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass και MS Teams

Διαδικασία Εξέτασης

Η εξέταση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, προσομοιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις παραδοσιακές εξετάσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθήματα με μεγάλο ή μικρό πλήθος φοιτητών. Η εξέταση αυτή θα πρέπει να γίνει με χρήση της πλατφόρμας exams.eclass. Η εξέταση μπορεί να αφορά στα εξής σενάρια ή τον συνδυασμό τους:

  • Απαντήσεις σε ερωτήσεις κλειστού τύπου με χρήση του εργαλείου “Ασκήσεις” του exams.eclass.
  • Απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου – ανάπτυξης, με χρήση του εργαλείου “Εργασίες” του exams.eclass.

Επιτήρηση

Για την επιτήρηση του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο MS Teams. Οι Φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο Teams και να έχουν ενεργή την κάμερα και το μικρόφωνο τους, καθόλη την διάρκεια της εξέτασης. Ο επιτηρητής μπορεί να παρακολουθεί μέχρι 49 άτομα στην οθόνη του (η λειτουργία 7×7 ενδέχεται να απαιτεί ενεργοποίηση) . Μπορείτε να δημιουργείτε ομάδες εξεταζόμενων φοιτητών και να βάζετε ξεχωριστό επιτηρητή σε κάθε ομάδα. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εξετάσετε ταυτόχρονα παραπάνω από 49 άτομα αλλά απαιτεί και περισσότερους του ενός επιτηρητές. Η συγκεκριμένη μέθοδος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με πλατφόρμες e-proctoring καθώς δεν διασφαλίζει πλήρη επιτήρηση παρά μόνο οπτικοακουστική επαφή με τον εξεταζόμενο.

1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή MS Teams σύμφωνα με τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο https://teams.upatras.gr/download/

2 Στην συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε το μάθημά σας. Από το μενού αριστερά επιλέξτε Teams και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί πάνω δεξιά Join or create team

Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε Create a team και στην συνέχεια Class.

Δώστε το όνομα του μαθήματος και μια μικρή περιγραφή αν το επιθυμείτε. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε το Skip. Θα δούμε σε επόμενο βήμα τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών.

3 Για κάθε ομάδα φοιτητών που θέλετε να δημιουργήσετε κάντε κλίκ στις 3 τελείες δίπλα από το όνομα του μαθήματος που φτιάξατε και επιλέξτε προσθήκη καναλιού/add channel Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί δώστε έναν όνομα και στην συνέχεια επιλέξτε Ιδιωτικό/pivate channel 

4 Στην συνέχεια προσθέστε τους (1) φοιτητές αλλά και τον  (2) επιτηρητή της ομάδας. Επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να φτιάξετε όλα τα κανάλια που χρειάζεστε για την εξέτασή σας.

5 Λίγο πριν την ώρα της εξέτασης ο επιτηρητής θα πρέπει να ξεκινήσει ένα meeting και οι φοιτητές να συνδεθούν σε αυτό και να ανοίξουν την κάμερα και τα μικρόφωνα τους. Αυτό μπορεί να γίνει πατώντας το κουμπί meet now στο κάτω μέρος του channel.

Προσοχή! το meeting θα πρέπει να ξεκινήσει στο Channel της ομάδας και όχι στο channel genaral.

Ο παραπάνω οδηγός επιτήρησης αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για τους διδάσκοντες.