Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Windows 10

Μέθοδος 1

Ο ασφαλέστερος τρόπος σύνδεσης με το eduroam είναι η χρήση του eduroam Configuration Assistant Tool.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση στο eduroam χρησιμοποιώντας το eduroam CAT (Configuration Assistant Tool) ” για οδηγίες.

Μέθοδος 2

Α). Πριν από τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία eduroam για τον λογαριασμό σας. Πηγαίνετε στη σελίδα https://mussa.upnet.gr/user –> Ο λογαριασμός μου –> Οι υπηρεσίες μου –> Ασύρματο Δίκτυο Πρόσβασης / EduRoam) : ΟΝ (εισάγετε τον κωδικό σας) –> Αποθήκευση αλλαγών.

Β). Από την ασύρματη κάρτα δικτύου του υπολογιστή σας επιλέξτε από τη λίστα των ασύρματων δικτύων το eduroam (εφόσον στο σημείο που βρίσκεστε υπάρχει κάλυψη)Θα σας ζητηθούν τα στοιχεία του λογαριασμού σας, εισάγετε το όνομα χρήστη με επίθημα @upatras.gr π.χ. αν το όνομα χρήστη είναι “user1234”, εισάγετε: “user1234@upatras.gr” (το ίδιο ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Θα πρέπει και αυτοί να επιλέξουν username@upatras.gr ακόμα και αν έχουν email της μορφής @upnet.gr)

Εφόσον τελικά η σύνδεση είναι επιτυχής, θα μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα οπουδήποτε βλέπετε το δίκτυο eduroam (στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε οποιοδήποτε ίδρυμα/μέλος της ομοσπονδίας eduroam παγκοσμίως)