Πηγαίνετε πάνω αριστερά Αρχείο και στην κεντρική οθόνη επιλέγετε Ρυθμίσεις Λογαριασμού και ξανά Ρυθμίσεις Λογαριασμού.

Στο νέο παράθυρο θα πρέπει να επιλέξετε τον λογαριασμό που χρειάζεται τις νέες ρυθμίσεις και να πατήσετε το κουμπί αλλαγή.

θα πρέπει οι ρυθμίσεις σας να αλλαχθούν σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα εκτός από το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης που είναι προσωπικά σας. Στη συνέχεια πατήσετε το κουμπί περισσότερες ρυθμίσεις.

Επιλέξτε την καρτέλα “Για προχωρημένους” και ρυθμίστε τα ports των διακομιστών όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τέλος πατάτε ΟΚ στο επόμενο παράθυρο επόμενο, το λογισμικό θα ελέγξει τις ρυθμίσεις και θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των αλλαγών που κάνατε.

Πηγαίνετε στο μενού δεξιά της οθόνης και επιλέξτε Ρυθμίσεις Λογαριασμού.

Στο νέο παράθυρο επιλέγετε αριστερά το μενού Ρυθμίσεις διακομιστή. Ελέγχετε το είδος διακομιστή που είναι η πρώτη πληροφορία στο κεντρικό μενού που εμφανίζεται. Αν ο τύπος λογαριασμού σας είναι IMAP θα πρέπει οι ρυθμίσεις σας να είναι όπως στην παρακάτω εικόνα εκτός από το Όνομα χρήστη.

Μετά από το αριστερό μενού επιλέγουμε Διακομιστής εξερχομένων (SMTP). Στο κεντρικό μενού θα εμφανιστεί ο διακομιστής που χρησιμοποιεί το λογισμικό μας. Επιλέγουμε Επεξεργασία.

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται αλλάζουμε τα πεδία όπως ακριβώς φαίνεται στην παρακάτω εικόνα εκτός από το Όνομα χρήστη που ο κάθε χρήστης πληκτρολογεί το δικό του. Να σημειωθεί ότι οι ρυθμίσεις του διακομιστή εξερχομένων είναι ίδιες ανεξάρτητα με τον τύπο λογαριασμού που διαθέτετε (ΙΜΑΡ ή ΡΟΡ3).

Από το μενού στο πάνω μέρος επιλέξτε Mail και στη συνέχεια Προτιμήσεις…

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται αλλάζουμε τα πεδία όπως ακριβώς φαίνεται στην παρακάτω εικόνα εκτός από το Όνομα χρήστη που ο κάθε χρήστης πληκτρολογεί το δικό του.

από τις ρυθμίσεις επιλέξτε Mail και στη συνέχεια Λογαριασμοί. Επιλέξτε τον λογαριασμό του Παν. Πατρών και αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τα βήματα της παρακάτω εικόνας.