Από το μενού εφαρμογών των Windows 8 ανοίξτε την εφαρμογή Mail/Αλληλογραφία.

0

Προβάλετε το αριστερό μενού σέρνοντας το ποντίκι κάτω δεξιά, και επιλέξτε τις Ρυθμίσεις/Settings.

1

Επιλέξτε Λογαριασμοί/Accounts.

3

Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού/Add an account.

4

Στην Προσθήκη λοαριασμού επιλέξτε Άλλος λογαριασμός/Other Account.

5

Ως τύπο λογαριασμού επιλέξτε τον IMAP και πατήστε Σύνδεση/Connect.

7

Στο επόμενο παράθυρο συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πατήστε Εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών/Show more details.

8

στα πεδία «Όνομα χρήστη»/”Username” και «Κωδικός»/”Password” εισάγετε τα στοιχεία του UpnetID σας.
Τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώστε τα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Στην συνέχεια πατήστε Σύνδεση/Connect.

9

Επιστρέψτε στο μενού των λογαριασμών Ρυθμίσεις/Settings –> Λογαριασμοί/Accounts και Επιλέξτε το λογαριασμό σας για να ανοίξουν οι ρυθμίσεις του.

10

Στο πεδίο «Όνομα λογαριασμού»/”Account name” συμπληρώστε ένα επιθυμητό όνομα για το λογαριασμό σας. Στο πεδίο «Όνομα/Your name» συμπληρώστε το όνομα που θέλετε να βλέπουν οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας.

11

Η Ρύθμιση του email έχει ολοκληρωθεί.