Ανοίγουμε το General Settings και επιλέγουμε email + accounts

wp 1

Στο επόμενο menu επιλέγουμε add an account

wp 2

Στο επόμενο menu επιλέγουμε advanced setup

wp 3

Στην συνέχεια προσθέτουμε τα στοιχεία του Upnet ID μας και πατάμε Next

wp 4

Επιλέγουμε Internet email

wp 5

Προσθέτουμε το όνομα μας και επιλέγουμε advanced settings

wp 6

Συμπληρώνουμε τις ρυθμίσεις όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα και πατάμε sign in.

wp settings

Στο τέλος εμφανίζετε στην επιφάνεια εργασίας εικονίδιο (tilt) με το username και το σήμα του mail.