Υπόδειγμα ανακοίνωσης σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με ερωτήσεις κλειστού τύπου

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Εργαλείο Ασκήσεις του Exams

Δείγμα Ανακοίνωσης

Οδηγίες για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος
«Όνομα Μαθήματος»,
(Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021)

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τές,

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις όχι μόνο του συγκεκριμένου μαθήματος αλλά όλων των μαθημάτων θα πρέπει αν δεν το έχετε κάνει ήδη να εισέλθετε προηγουμένως στη νέα Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και να αποδεχθείτε την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 . Αν δεν υπάρξει αποδοχή των όρων συμμετοχής στις εξετάσεις δεν θα μπορείτε να εξετασθείτε.

Η ανακοίνωση με οδηγίες που ακολουθεί αφορά ΜΟΝΟ όσους έχουν δηλώσει το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου η εξέταση του μαθήματος «Όνομα Μαθήματος» θα διεξαχθεί την Τρίτη 9/2/2021 με ώρα έναρξης 16:00.

Για να συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που εξηγούνται παρακάτω. Η εξέταση θα είναι γραπτή εξ αποστάσεως με ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστό / Λάθος κτλ) και διάρκειας ΧΧ λεπτών με επιτήρηση μέσω κάμερας με χρήση του εργαλείου Zoom. Θα ακολουθήσει προφορική εξέταση εάν κριθεί απαραίτητο από τους διδάσκοντες.

Για την εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε:

 1. Φοιτητικό πάσο ή ταυτότητα για τον έλεγχο ταυτοποίησης.
 2. Προσωπικό υπολογιστή ή κινητό (smartphone) με κάμερα και μικρόφωνο.
 3. Όσοι δεν διαθέτετε κάποιο από τα ανωτέρω θα πρέπει να το δηλώσετε γραπτά με υπεύθυνη δήλωση την οποία θα αποστείλετε (στη γραμματεία του τμήματος ή στον διδάσκοντα) μέχρι την (Ημερομηνία). Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Τμήματος σε συνεργασία με τα αντίστοιχα μέλη του διδακτικού προσωπικού αποφασίζουν τον πλέον πρόσφορο, κατά περίπτωση, τρόπο εξέτασης σας.

Α. Προετοιμασία για συμμετοχή στην εξέταση
(ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ)

Αρχικά θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στην εξέταση του μαθήματος ‘Τίτλος Μαθήματος’ (Κωδικός Μαθήματος) μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 16:00 (1 ημέρα πριν την εξέταση). Για την εγγραφή θα χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (Upnet ID), θα αποδεχθείτε τους όρους συμμετοχής αν δεν το έχετε ήδη κάνει και αφού πατήσετε Εγγραφή σε εξέταση μαθήματος θα εγγραφείτε στο μάθημα.

Προσοχή! Η πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr είναι διαφορετική από την παρούσα πλατφόρμα του eclass και αφορά μόνο εξετάσεις μαθημάτων. Στο προφίλ σας θα πρέπει να αναγράφεται το ιδρυματικό σας email. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα επιτραπεί άλλη εγγραφή και ο φοιτητής/τρια δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση. Επιπλέον, θα γίνει έλεγχος με τη λίστα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Progress) και όποιος φοιτητής/τρια δεν έχει δηλώσει το μάθημα αλλά έχει εγγραφεί στην εξέταση της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, θα διαγράφεται από την εξέταση.

Β. Συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος
(ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)

Βήμα 1ο: Την ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος (Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 16:00) θα πρέπει να συνδεθείτε στο link του Zoom το οποίο θα έχει προστεθεί στο μενού της εξέτασης του μαθήματος (Δείτε εδώ πως). Η σύνδεση θα πρέπει να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, . Προσοχή! Δεν θα δοθεί άδεια σε κανέναν να εισέλθει χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του (ακόμα και αν έχει πληκτρολογήσει το πραγματικό του όνομα, το οποίο δεν πρέπει να συμβεί αν ακολουθήσετε σωστά την παραπάνω διαδικασία).

Βήμα 2ο: Στην αρχή της εξέτασης θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την κάμερα και το μικρόφωνο ώστε να γίνει έλεγχος ταυτοποίησης.

Βήμα 3ο: Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοποίησης, οι διδάσκοντες θα ενεργοποιήσουν στο εργαλείο Ασκήσεις της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr την/τις άσκηση/εις στην/στις οποία/ες καλείστε να εξεταστείτε. Προσοχή! Η Άσκηση/εις θα εμφανιστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα θέματα της εξέτασης ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

 1. Εισέρχεσθε στη Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr και επιλέγετε το σύνδεσμο του μαθήματος.
 2. Από τα εργαλεία που βρίσκονται αριστερά επιλέγετε το εργαλείο Ασκήσεις.
 3. Επιλέγετε την άσκηση που καλείστε να εξεταστείτε.

Εξοικείωση με το περιβάλλον εξέτασης:

 • Κάθε ερώτηση εμφανίζεται σε ξεχωριστή σελίδα.
 • Η πλοήγηση στις ερωτήσεις θα πρέπει να γίνεται πατώντας τα κουμπιά «Επόμενο» και «Προηγούμενο» στο κάτω μέρος ή επιλέγοντας τον αριθμό της ερώτησης από τη σειρά που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ερώτησης (η τρέχουσα ερώτηση εμφανίζεται σε κύκλο και οι υπόλοιπες σε τετράγωνο, σε μπλέ φόντο έαν έχουν απαντηθεί και σε λευκό έαν δεν έχουν ακόμη απαντηθεί)ΠΡΟΣΟΧΗ:Να ΜΗΝ κάνετε χρήση των κουμπιών πλοήγησης του φυλλομετρητή (BACK , FORWARD και REFRESH), αλλά να πλοηγήστε στις ερωτήσεις όπως περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα μέσω των κουμπιών επόμενο και προηγούμενο ή μέσω των αριθμών στο πάνω μέρος της άσκησης.
 • Όταν πατήσετε “Προσωρινή αποθήκευση”, οι απαντήσεις σας αποθηκεύονται και θα επαναφορτωθούν μόλις επανασυνδεθείτε στην άσκηση. Στο συνολικό διαθέσιμο χρόνο προσμετράται ο χρόνος των μεμονωμένων συνδέσεων. Συνιστάται να κάνετε προσωρινή αποθήκευση σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μην χαθούν οι απαντήσεις σας σε τυχόν έκτακτη διακοπή σύνδεσης δικτύου ή ρεύματος.
 • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις απαντήσεις σας σε κάποια ερώτηση
 • Πάνω Δεξιά μπορείτε να δείτε το χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της εξέτασης
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να πατήσετε «ΥΠΟΒΟΛΗ» μόνο όταν είσαστε έτοιμοι να υποβάλετε οριστικά τις απαντήσεις σας. Μετά την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν υπάρχει η δυνατότητα εκ νέου πρόσβασης στο διαγώνισμα.
 1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει απαραίτητα να πατήσετε «ΥΠΟΒΟΛΗ» όταν έχετε ολοκληρώσει τις απαντήσεις σας και πριν τη λήξη του διαθέσιμου χρόνου ( πχ 45 λεπτά). Η προσωρινή αποθήκευση δεν υποβάλει τις απαντήσεις σας για βαθμολόγηση.
 2. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες ανά πάσα στιγμή για βοήθεια τεχνικής φύσεως στο skype for business (είτε μέσω του chat, είτε μέσω μικροφώνου).

Γενική Οδηγία: Αποκλεισμό από την εξέταση (NS – Non-Show) συνιστά η μη τήρηση των ανωτέρω καθώς επίσης η περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ή αποτυχία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας (γραπτής και προφορικής εξέτασης).

Ο παρακάτω οδηγός αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για τους διδάσκοντες.