Α). Πριν από τη σύνδεση, την πρώτη φορά μόνο, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία eduroam. Πηγαίνετε στη σελίδα https://mussa.upnet.gr/user –> Ο λογαριασμός μου –> Οι υπηρεσίες μου –> Ασύρματο Δίκτυο Πρόσβασης / EduRoam) : ΟΝ (εισάγετε τον κωδικό σας) –> Αποθήκευση αλλαγών.

Β). Γενικές ρυθμίσεις για την περίπτωση που δεν ήταν δυνατή-επιτυχής η χρήση του eduroam installer:

  • Όνομα δικτύου (SSID): eduroam
  • Τύπος ασφαλείας (Network Authentication): WPA2 Enterprise και τύπος κρυπτογράφησης (Data encryption): AES. Αν η συσκευή δεν υποστηρίζει WPA2/AES, επιλέξτε WPA/TKIP
  • Μηχανισμός ελέγχου ταυτότητας (EAP type): PEAP ή TTLS και 2η φάση ελέγχου ταυτότητας (EAP inner type): MSCHAPv2
  • Όνομα χρήστη: “όνομα χρήστη UPnet ID” + “@upatras.gr”, π.χ. user1234@upatras.gr και Κωδικό: τον κωδικό του UPnet ID
  • Όνομα διακομιστή radius: eduroam.upatras.gr και ενεργοποιήστε την επικύρωση του πιστοποιητικού διακομιστή. Το πιστοποιητικό επαληθεύεται από την αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας:  University of Patras EAP CA (αν λείπει, θα πρέπει να κατεβάσετε το πιστοποιητικό ρίζας από το προηγούμενο link και να το εγκαταστήσετε στο χώρο των αξιόπιστων κεντρικών αρχών έκδοσης πιστοποιητικών)
  • Outer identity: anonymous