Ενεργοποίηση wifi hotspot σε κινητό τηλέφωνο

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Κινητό τηλέφωνο με δεδομένα περιήγησης

Οδηγίες

Για να κάνετε την συσκευή σας Hotspot ώστε να συνδεθούν άλλες συσκευές στο ίντερνετ χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της συσκευής σας, αρχικά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα Δεδομένα Κινητής Συσκευής, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε “Εφαρμογες”.

Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε Εφαρμογες

2Επιλέξτε “Ρυθμίσεις”.

Επιλέξτε Ρυθμίσεις

3Επιλέξτε “Χρήση Δεδομένων” και στη συνέχεια επιλέξτε ενεργοποίηση της επιλογής “Δεδομένα κινητής συσκευής”.

Επιλέξτε Χρήση Δεδομένων
επιλογής Δεδομένα κινητής συσκευής
Στη συνέχεια, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα ώστε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Mobile Hotspot στην συσκευή σας.

1Πατήστε το πλήκτρο Επιστροφής και από τις “Ρυθμίσεις” επιλέξτε “Mobile hotspot και tethering” και στη συνέχεια “Φορητό σημείο πρόσβασης”.

επιλέξτε Mobile hotspot και tethering
στη συνέχεια Φορητό σημείο πρόσβασης

2Ενεργοποιήστε την επιλογή και τέλος ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω για τη σύνδεση άλλων συσκευών στο “Mobile Hotspot” της συσκευής σας.

Ενεργοποιήστε την επιλογή
Ενεργοποιήστε την επιλογή και τέλος ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται

3Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το “Mobile Hotspot και Tethering μέσω Bluetooth” ώστε να πραγματοποιήτε κοινή χρήση της σύνδεσης Internet της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το Mobile Hotspot και Tethering μέσω Bluetooth