Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου σε εξέταση με MS Teams

Κατάλληλο για : Προφορική Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : MS Teams

Οδηγίες

Για να ελέγξουμε τις συσκευές εικόνας και ήχου στην εφαρμογή MS Teams ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

1Συνδεθείτε στην εφαρμογή MS Teams και πάνω αριστερά επιλέξτε την εικόνα του profile σας.

2Στο μενού που εμφανίζετε επιλέξτε Settings

3Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε Devices και ελέγξτε τις συσκευές σας. Στην συνέχεια επιλέξτε test call όπου το σύστημα ελέγχει μόνο του τις συσκευές σας και αν βρει κάποιο πρόβλημα σας ενημερώνει.

3Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε Devices και ελέγξτε τις συσκευές σας. Στην συνέχεια επιλέξτε test call όπου το σύστημα ελέγχει μόνο του τις συσκευές σας και αν βρει κάποιο πρόβλημα σας ενημερώνει.