Για την χρήση του VPN από περιβάλλον Linux είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής OpenVPN. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω του συστήματος διαχείρισης πακέτων λογισμικού της διανομής Linux που διαθέτετε είτε με απευθείας μεταγλώττιση (compile) και εγκατάσταση του πακέτου πηγαίου κώδικα που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του OpenVPN.
Ο πρώτος τρόπος είναι και ο προτεινόμενος καθώς πραγματοποιεί αυτόματα και την εγκατάσταση άλλων απαραίτητων πακέτων (dependencies).

Εάν για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσετε να εγκαταστήσετε το openvpn από τον πηγαίο κώδικα ακολουθείστε τις οδηγίες.

Εφόσον η εγκατάσταση του openvpn έχει ολοκληρωθεί κατεβάστε το αρχείο “UPatras.ovpn” από την περιοχή “Διάθεση λογισμικού” που θα βρείτε εδώ, και αντιγράψτε το στον κατάλογο “/etc/openvpn”.

Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης VPN εκτελέστε από κονσόλα (με root δικαιώματα):
openvpn –config /etc/openvpn/UPatras.ovpn

Για να τερματίσετε την σύνδεση πατήστε Ctrl+C στην κονσόλα που εκτελείται το OpenVPN.

Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε την χρήση κάποιου γραφικού front-end που συνεργάζεται με το OpenVPN όπως τα:

kvpnc
kovpn

Κατά τη σύνδεση θα σας ζητηθούν τα στοιχεία του UpnetID σας.