Για την χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να έχει προηγηθεί η απαραίτητη αίτηση και ενεργοποίηση του λογαριασμού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής,όπως περιγράφεται σε αυτή τη σελίδα.

Σύνδεση στο cm.harica.gr

1 Συνδεθείτε στην σελίδα https://cm.harica.gr και επιλέξτε Σύνδεση με Ιδρυματικό λογαριασμό/Connect with Academic account.

eSign Εγγράφων

2Επιλέξτε από το μενού στα αριστερά eSign Εγγράφων.
Συμπληρώστε τον Κωδικό εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής για να ξεκλειδώσετε την υπογραφή σας και πατήστε Ξεκλειδώστε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κωδικός OTP ανανεώνεται κάθε λεπτό. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε να υπογράψετε το αρχείο, θα χρειαστεί να εισάγετε νέο κωδικό OTP από την εφαρμογή.