1Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://sched.lync.com και πληκτρολογήστε το email σας της μορφής (username@upatras.gr).

2Η σελίδα σας ανακατευθύνει στην κεντρική σελίδα ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Παν. Πατρών όπου και εισάγετε τα στοιχεία του Upnet ID σας.

3Στην επόμενη οθόνη συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

1. Ο τίτλος της διάλεξης. Συνιστάτε να είναι κάτι σχετικό με τον τίτλο του μαθήματος.

2. Επιλέξτε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης και λήξης της διάλεξης ( Η ώρα λήξης δεν είναι δεσμευτική και η συνεδρία δεν διακόπτεται όταν παρέλθει ο χρόνος λήξης που έχετε ορίσει.)

3. Επιλέξτε την ζώνη ώρας

4. Συνιστάτε να επιλέγετε άτομα από την εταιρεία μου ώστε να διασφαλίσετε ότι οι χρήστες που θα συνδεθούν θα είναι μέλη με κωδικούς του Παν. Πατρών.

5. Επιλέξτε ποιοί θα είναι οι παρουσιαστές της διάλεξης. Σε περίπτωση που οι παρουσιαστές είναι διαφορετικοί από τον δημιουργό της διάσκεψης θα πρέπει να συμπληρωθούν τα email τους στο πεδίο που θα εμφανιστεί.

4Επιλέξτε αποθήκευση και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης. Τον αντιγράφετε και τον στέλνετε μαζί με τον παρακάτω οδηγό με email ή/και μέσω των ανακοινώσεων eclass του μαθήματος στα μέλη που θα συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.