Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://sched.lync.com και πληκτρολογήστε το email σας της μορφής (username@upatras.gr).

 

Η σελίδα σας ανακατευθύνει στην κεντρική σελίδα πιστοποίησης και εξουσιοδότησης του Παν. Πατρών όπου και εισάγετε τα στοιχεία του Upnet ID σας.

sk2

Στην επόμενη οθόνη συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία. Στο πεδίο Συμμετέχοντες και ήχος θα πρέπει να προσθέσετε τα emails τον χρηστών που θέλετε να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη. Τα emails αυτά μπορούν να είναι και emails εκτός του Παν. Πατρών (gmail, hotmail, email άλλων ιδρυμάτων).  Αρκεί να επιλέξετε στο πεδίο Ποια άτομα παρακάμπτουν τον χώρο αναμονής «Όλοι ακόμα και άτομα εκτός της εταιρίας μου»
sk3

 

Επιλέξτε αποθήκευση και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης. Τον αντιγράφετε και τον στέλνετε μαζί με τον παρακάτω οδηγό με email στα μέλη που θα συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.
sk4