Προκειμένου να συμμετέχετε σε μια τηλεδιάσκεψη Skype for Business που έχει δημιουργήσει ο διδάσκων, πατήστε το link που σας έχει σταλεί ή υπάρχει στο eclass και είναι της μορφής https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/ΧΧΧ/YYYYYY.

Για υπολογιστή με λειτουργικό windows χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω browsers Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Internet Explorer 11.

1Όταν πατήστε το link που σας έχει στείλει ο καθηγητής σας στο παράθυρο που εμφανίζετε επιλέξτε Εγκατάσταση και  Συμμετοχή με με την εφαρμογή Συσκέψεις Skype (Web).

2Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε Εισέλθετε, εάν έχετε λογαριασμό Office 365

3Συμπληρώστε το username του ιδρυματικού σας λογαριασμού με το επίθεμα @upatras.gr και πατήστε Next

4Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε ΟΚ

5Στην συνέχεια συνδεθείτε με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού

6Η σύνδεσή σας έχει πραγματοποιηθεί.

Αφήστε ανενεργά την κάμερα και το μικρόφωνο και ενεργοποιήστε τα μόνο σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε κάποια ερώτηση προς τον καθηγητή σας.