Προκειμένου να συμμετέχετε σε μια τηλεδιάσκεψη Skype for Business που έχει δημιουργήσει μέλος του Παν. Πατρών, πατήστε το link που σας έχει σταλεί στο email σας, με Mozilla Firefox ή Google Chrome κι επιλέξτε Συμμετοχή με χρήση του Skype για επιχειρήσεις Web App

Στην επόμενη καρτέλα σας δίνονται 3 απλά βήματα με οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής

Στην επόμενη καρτέλα συμπληρώνετε το όνομά σας και πατήστε Συμμετοχή στην σύσκεψη.

Θα σας εμφανιστεί το περιβάλλον τηλεδιάσκεψης.