Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξέταση με το εργαλείο εργασίες του Exams & έλεγχος λογοκλοπής.