Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το εργαλείο εργασίες του Exams.