Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με το εργαλείο ασκήσεις του Exams.