Εγκατάσταση της εφαρμογής MS Teams

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Microsoft Teams ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1 Αν έχετε εγκαταστήσει τη σουίτα Office365 Education από το Πανεπιστήμιο, τότε η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να την βρείτε με αναζήτηση στο μενού έναρξη. Εναλλακτικά μπορείτε να την κατεβάσετε από τον παρακάτω Σύνδεσμο. 

2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή ανοίξτε την και πληκτρολογήστε το email σας της μορφής (username@upatras.gr). Προσοχή θέλει ολόκληρο το email μαζί με το @upatras.gr. Σε περίπτωση που το mail σας είναι της μορφής @upnet.gr θα πρέπει στη θέση του @upnet.gr να γράψετε @upatras.gr.

 Στη συνέχεια εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού Upnet ID και πατήστε σύνδεση.

Under Construction

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Microsoft Teams ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1 Κατεβάστε την εφαρμογή Microsoft Teams από το Play Store.

2Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή ανοίξτε την και πληκτρολογήστε το email σας της μορφής (username@upatras.gr). Προσοχή θέλει ολόκληρο το email μαζί με το @upatras.gr. Σε περίπτωση που το mail σας είναι της μορφής @upnet.gr θα πρέπει στη θέση του @upnet.gr να γράψετε @upatras.gr.

 Στη συνέχεια εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού Upnet ID και πατήστε σύνδεση.

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Microsoft Teams ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1 Κατεβάστε την εφαρμογή Microsoft Teams από το App Store

2Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή ανοίξτε την και πληκτρολογήστε το email σας της μορφής (username@upatras.gr). Προσοχή θέλει ολόκληρο το email μαζί με το @upatras.gr. Σε περίπτωση που το mail σας είναι της μορφής @upnet.gr θα πρέπει στη θέση του @upnet.gr να γράψετε @upatras.gr.  

Στη συνέχεια εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού Upnet ID και πατήστε σύνδεση.

Αν θέλετε να συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως διάλεξη με Λειτουργικό GNU/Linux και χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη καλέστε στο 2610962604 ή ηλεκτρονικά στο so@upatras.gr.

Δημιουργία Μαθήματος

Αφού συνδεθήκατε στην εφαρμογή, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα Μάθημα, ώστε οι φοιτητές μετά να κάνουν εγγραφή σε αυτό και να αποκτήσουν πρόσβαση στης διαλέξεις σας.

1 Από το μενού αριστερά επιλέξτε Teams και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί πάνω δεξιά Join or create team

2 Στη συνέχεια επιλέξτε Create a team και στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε Class

3 Δώστε το όνομα του μαθήματος και μια μικρή περιγραφή αν το επιθυμείτε. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε το Skip.

Διαχείριση Μαθήματος

Αφού δημιουργήσατε επιτυχώς το μάθημα, σκοπός είναι να στείλετε τον κωδικό του μαθήματος στους φοιτητές για να εγγραφούν και να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο αλλά και στις διαλέξεις που θα δημιουργήσετε στα επόμενα βήματα.

1 Επιλέξτε τις 3 τελείες δίπλα από το όνομα του μαθήματος και πατήστε Manage Teams.

2 Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε κατά σειρά Settings–>Team code–> Generate ώστε να εκδώσετε κωδικό εγγραφής για τους φοιτητές του μαθήματος.

3 Αφού δημιουργήσατε τον κωδικό του μαθήματος θα πρέπει να τον στείλετε στους φοιτητές σας με όποιο τρόπο επιθυμείτε (email,eclass) για να εγγραφούν στο μάθημα.

Στην καρτέλα members μπορείτε να δείτε όλους τους φοιτητές που έχουν γραφτεί στο μάθημα σας. Σε μικρά ακροατήρια μπορείτε να προσθέσετε απευθείας εσείς τους φοιτητές στο μάθημα χωρίς να χρειαστεί να κάνουν αυτοί εγγραφή, πατώντας το κουμπί add member και συμπληρώνοντας το όνομα τους.

4 Αφού τελειώσατε με τη δημιουργία του μαθήματος μπορείτε να προσθέσετε το eclass μέσα στο Teams ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και να είναι πιο εύκολο στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία του μαθήματος από το ίδιο σημείο.

Πατάμε στο σύμβολο +

5 Στο search γράψτε website και επιλέξτε Website

6 Στο Tab Name γράψτε Eclass και στο URL περάστε το σύνδεσμο του μαθήματος σας στο eclass πχ https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/

7 Όπως φαίνεται και στην εικόνα μπορείτε να έχετε ανοιχτή την πλατφόρμα του Eclass μέσα από το περιβάλλον του Teams.

Δημιουργία Διάλεξης

Σε αυτό το σημείο θα δείτε πως μπορείτε να προγραμματίσετε μια διάλεξη και να ενημερώσετε τους φοιτητές σας ώστε να συμμετάσχουν σε αυτή.

1 Από το μενού αριστερά επιλέξτε Calendar και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί πάνω δεξιά New Meeting.

2 Στη φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία:

 1. Το όνομα της διάλεξης.
 2. Την ημερομηνία και την ώρα έναρξης και λήξης.
 3. Το channel στο οποίο απευθύνεται η διάλεξη (θα δούμε στην πορεία τι είναι τα channels επιλέξτε το channel general που είναι το κεντρικό channel σε όλα τα Teams).
 4. Μια περιγραφή του μαθήματος.
 5. Με το κουμπί send η διάσκεψη έχει δημιουργηθεί.

3Όταν δημιουργηθεί η διάσκεψη θα εμφανιστεί στο ημερολόγιο σας και ταυτόχρονα στο ημερολόγιο όλων των εγγεγραμμένων χρηστών του μαθήματος. Αν πατήσετε στη διάσκεψη στο κάτω μέρος υπάρχει ο σύνδεσμος τον οποίο με δεξί κλικ μπορείτε να αντιγράψετε και να αποστείλετε στους φοιτητές με όποιο τρόπο επιθυμείτε (eclass,email)

Επίσης θα δημιουργηθεί μια ανακοίνωση στην κεντρική οθόνη (Posts) του μαθήματος. Όπου τα εγγεγραμμένα μέλη του μαθήματος μπορούν να πατήσουν και να συνδεθούν σε αυτή.

4Επίσης στο ίδιο σημείο, με την επιλογή Meeting Options ανοίγει ένα νέο παράθυρο στον browser.

5Εδώ μπορείτε να επιλέξετε:

 1. Ποια άτομα μπορούν να παρακάμπτουν τον χώρο αναμονής;
 2. Να επιτρέπεται πάντα στους καλούντες να παρακάμπτουν τον χώρο αναμονής.
 3. Αν θέλετε να έχετε κι άλλους παρουσιαστές εκτός από εσάς.
 4. Να επιτρέπεται κατάργηση της σίγασης από τους συμμετέχοντες.

Πατήστε Αποθήκευση και οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Προσοχή: Επειδή η προεπιλογή στο πεδίο “who can present” είναι “Everyone” είναι πολύ σημαντικό να κάνετε αυτή την ρύθμιση ώστε να μην επιτρέπετε στους φοιτητές σας να διαμοιράζουν την οθόνη τους και να πειράζουν το μικρόφωνο σας.

Διαχείριση Διάλεξης

Αφού έχετε δημιουργήσει την διάλεξη σας τώρα θα πρέπει να δείτε το περιβάλλον της εφαρμογής κατά την διάρκεια μιας διάλεξης και να εξοικειωθείτε με αυτό.

Σας προτείνουμε πριν ακόμα εγγράψετε τους φοιτητές σας στο μάθημα, να δοκιμάσετε το κουμπί meet now στο calendar ώστε να ξεκινήσετε μόνος σας μια δοκιμαστική διάλεξη και να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον της. Στον παρακάτω οδηγό θα δείτε τις βασικές επιλογές που έχετε στον χειρισμό μιας διάλεξης.

1 Όταν πατήσετε για να συνδεθείτε σε μια διάλεξη και πριν εισέλθετε στο meeting room εμφανίζεται μια οθόνη ρυθμίσεων. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε:

 1. Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα σας.
 2. Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο σας.
 3. Να ανοίξετε το μενού επιλογής συσκευών.
 4. Να επιλέξετε τις συσκευές που θα χρησιμοποιήσετε για τη διάλεξη (μικρόφωνο,ηχεία,κάμερα).

2 Όταν συνδεθείτε στη διάλεξη στο πάνω μέρος βρίσκεται η μπάρα ελέγχου. Πατήστε στο + για να δείτε τι κάνει το κάθε κουμπί της μπάρας ελέγχου.

Εμφανίζεται ο χρόνος διάρκειας της διάλεξης.

Πατώντας το κουμπί Εμφάνιση / απόκρυψη συμμετεχόντων, μπορείτε να δείτε την λίστα συμμετεχόντων στην διάλεξη. Εμφανίζονται οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες.

Πατώντας το κουμπί με τις τρεις τελείες έχετε τις παρακάτω επιλογές

 1. Να μην επιτρέπεται κατάργηση της σίγασης από τους συμμετέχοντες.
 2. Διαχείριση δικαιωμάτων
 3. Λήψη λίστας παρακολούθησης και επιλέγοντας : Μπορείτε να κατεβάσετε σε csv αρχείο την λίστα συμμετεχόντων της διάλεξη. Το αρχείο περιέχει το όνομα, το χρόνο συμμετοχής και το χρόνο αποχώρησης από όλους τους συμμετέχοντες στη διάλεξη. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να κάνετε λήψη της λίστας παρακολούθησης μόνο κατά τη διάρκεια της συνάντησης και όταν οι συμμετέχοντες εξακολουθούν να είναι παρόντες.

Πατώντας το κουμπί show conversations ανοίγει αριστερά το chat της διάλεξης.

Με αυτό το κουμπί οι φοιτητές σας ζητάνε τον λόγο σε μια διάλεξη. Θα εμφανιστεί σχετική ένδειξη δίπλα από το όνομα του κάθε φοιτητή σας.

Πατώντας το κουμπί με τις 3 τελείες ανοίγουν οι επιλογές More actions όπου μπορείτε:

 1. Να ρυθμίσετε τις συσκευές ήχου (μικρόφωνα, ηχεία).
 2. Να επεξεργαστείτε τις επιλογές της διάλεξης(ποιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης, προβολής κ.τ.λ )
 3. Να κρατήσετε σημειώσεις για τη διάλεξή και να έχετε πρόσβαση σε αυτές στη συνέχεια.
 4. Να κάντε αλλαγή τρόπου προβολής. Περισσότερα εδώ.
 5. Να κάνετε εγγραφή της διάλεξης.
 6. Να ορίσετε εικονικό backround.

Όταν επάνω στο εικονίδιο της κάμερας υπάρχει μια διαγώνια γραμμή σημαίνει ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη. Διαφορετικά είναι ενεργοποιημένη και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σας δουν.

Όταν επάνω στο εικονίδιο του μικροφώνου υπάρχει μια διαγώνια γραμμή σημαίνει ότι το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο. Διαφορετικά
είναι ενεργοποιημένο και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σας ακούν.

Πατώντας το κουμπί Share ανοίγουν στο κάτω μέρος οι επιλογές διαμοιρασμού. Έχετε τις παρακάτω επιλογές:

 1. Διαμοιρασμός οθόνης για δυνατότητα προβολής της οθόνης του υπολογιστή σας στους συμμετέχοντες.
 2. Διαμοιρασμός παραθύρου για προβολή ενός συγκεκριμένου παραθύρου στους συμμετέχοντες.
 3. Διαμοιρασμός Αρχείου PowerPoint από τον υπολογιστή σας ή από το cloud.
 4. Ασπροπίνακας για κατασκευή απλών σχεδίων.

Για να αποχωρήσετε από την συνεδρία πατήστε το κουμπί Leave. Εάν είστε διοργανωτής και θέλετε να τερματίσετε την συνεδρία για όλους τους συμμετέχοντες τότε πατήστε την επιλογή End meeting.