Εγκατάσταση @upatras.gr email σε Mozilla Thunderbird

1Επιλέξτε προβολή του menu του Thunderbird και στην συνέχεια Επιλογές

2 Στη συνέχεια, επιλέξτε Γενικά και Επεξεργασία ρυθμίσεων

3Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε Δέχομαι το ρίσκο!

4Στο πεδίο αναζήτησης κάντε αναζήτηση για το security.tls.version.min και επιλέξτε το απο την λίστα

5Στο επόμενο παράθυρο αφαιρέστε τον αριθμό 3 και εισάγετε τον αριθμό 1.

Στην συνέχεια μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία ρύθμισης λογαριασμού όπως περιγράφεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.upnet.gr/e-manuals/email-thunderbird/