Οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως μαθημάτων