Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξέταση με Zoom και ταυτοποίηση.