Σύνδεση στο Zoom για την ανάγκη εξετάσεων

Κατάλληλο για : Γραπτή ή προφορική εξέταση.
Απαιτούμενα εργαλεία : Zoom

Εγκατάσταση της εφαρμογής Zoom

1 Κατεβάστε τον Zoom Client από εδώ https://zoom.us/download. Αποθηκεύστε το αρχείο και εκτελέστε το για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Σύνδεση στην εφαρμογή Zoom

1 Αν έχετε σύνδεσμο εξέτασης πατήστε τον. Ο σύνδεσμος πρέπει να έχει την μορφή https://upatras-gr.zoom.us/j/93598633222?pwd=di92SjUvb1Z6NjJYaGFIcHE4bVcxQT09

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε Άνοιγμα Zoom Meetings

2 Αν το δωμάτιο είναι κλειδωμένο θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα. Θα πρέπει να επιλέξτε Sign in to join.

2 Θα ανοίξει η εφαρμογή Zoom. Επιλέξτε Sign in with SSO για να συνδεθείτε με το Upnet ID σας.

3 Θα σας ζητήσει να επιλέξετε το Company Domain σας. Συμπληρώστε upatras-gr. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ upatras.gr

4 Θα ανοίξει σε browser η σελίδα ταυτοποίησης του Παν. Πατρών. Συμπληρώστε τα στοιχεία του Upnet ID σας και πατήστε σύνδεση.

Περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής Zoom

1 Κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης μικροφώνου: Κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης μικροφώνου. Για να μιλήσετε πατήστε το συγκεκριμένο κουμπί και αφού έχει φύγει η κόκκινη διαγώνια γραμμή, τότε μπορείτε να μιλήσετε. Όταν δεν μιλάτε να έχετε το μικρόφωνο σας απενεργοποιημένο για αποφυγή θορύβου και αντίλαλου στην τηλεδιάσκεψη. Πατώντας το βελάκι και επιλέγοντας «Test Speaker & Microphone” μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία ηχείων και μικροφώνου.

2 Κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης κάμερας

3 Κουμπί λίστας συμμετεχόντων: Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί στο δεξί μέρος του παραθύρου η λίστα συμμετεχόντων. Εκεί υπάρχει στο κάτω μέρος της οθόνης η επιλογή “RaiseHand”με την οποία μπορείτε να ζητάτε το λόγο από τον καθηγητή σας.

4 Κουμπί συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων: Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί στο δεξί μέρος του παραθύρου η οθόνη συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων.

5 Κουμπί κοινοποίησης οθόνης

6 Κουμπί καταγραφής

7 Κουμπί τερματισμού: Πατήστε για να βγείτε από τη διάλεξη