Εγκατάσταση της εφαρμογής Zoom

1 Κατεβάστε τον Zoom Client από εδώ https://zoom.us/download. Αποθηκεύστε το αρχείο και εκτελέστε το για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Σύνδεση στην εφαρμογή Zoom

1 Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε Sing in.

2 Στην επόμενη σελίδα επιλέξτε Sign in with SSO για να συνδεθείτε με το Upnet ID σας.

3 Θα σας ζητήσει να επιλέξετε το Company Domain σας. Συμπληρώστε upatras-gr. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ upatras.gr

4 Θα ανοίξει σε browser η σελίδα ταυτοποίησης του Παν. Πατρών. Συμπληρώστε τα στοιχεία του Upnet ID σας και πατήστε σύνδεση.

Περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής Zoom

1 Κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης μικροφώνου: Κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης μικροφώνου. Για να μιλήσετε πατήστε το συγκεκριμένο κουμπί και αφού έχει φύγει η κόκκινη διαγώνια γραμμή, τότε μπορείτε να μιλήσετε. Όταν δεν μιλάτε να έχετε το μικρόφωνο σας απενεργοποιημένο για αποφυγή θορύβου και αντίλαλου στην τηλεδιάσκεψη. Πατώντας το βελάκι και επιλέγοντας «Test Speaker & Microphone” μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία ηχείων και μικροφώνου.