Η συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται μέσω του Zoom client με τα βασικά κουμπιά/λειτουργίες όπως περιγράφονται παρακάτω.

View/Full Screen: Ορισμός διάταξης προβολής των συμμετεχόντων (View) και δυνατότητα μεγιστοποίησης του παραθύρου του Zoom client (Full Screen). Ανάμεσα στις επιλογές διάταξης προβολής, υπάρχουν το να φαίνεται σε μεγάλο παράθυρο μόνο αυτός που μιλάει (Speaker View) ή να φαίνονται όλοι οι συμμετέχοντες (μέχρι 25 ταυτόχρονα) (Gallery View).
Μικρόφωνο: Επιλογές/ρυθμίσεις για μικρόφωνο και ηχείο, ενεργοποίηση/απενεργοποίησή τους, καθώς και έλεγχος ότι λειτουργούν σωστά (“Test Speaker & Microphone” επιλογή).
Κάμερα: Επιλογές/ρυθμίσεις για την κάμερα που θα χρησιμοποιηθεί.
Συμμετέχοντες: Δείχνει τους συμμετέχοντες και δίνει δυνατότητες επικοινωνίας/chat με τους υπόλοιπους.

Διαμοιρασμός: Πολλαπλές δυνατότητες διαμοιρασμού περιεχομένου από τον υπολογιστή του χρήστη και δυνατότητα προβολής/ελέγχου του από τρίτον, καθώς και κοινής χρήσης πίνακα (Whiteboard).

Από ένα παράθυρο με ανοιχτά τα παράθυρα και τις εφαρμογές στον υπολογιστή, ο χρήστης θα επιλέξει αυτό που θέλει να μοιράσει και θα πατήσει το κουμπί “Share”.

Από το μενού που θα εμφανιστεί υπάρχει πληθώρα επιλογών για την διαχείριση του διαμοιρασμένου παραθύρου.

Συνομιλία: Δίνει τη δυνατότητα γραπτής συνομιλίας με όλους τους συμμετέχοντες ή με κάποιους από αυτούς.
Αποσύνδεση: Αποσύνδεση από την τηλεδιάσκεψη. Για την επανασύνδεση σε αυτή (όσο είναι ενεργή), θα πρέπει ο χρήστης να ξαναπατήσει το πράσινο κουμπί σύνδεσης από τον λογαριασμό του στην υπηρεσία.