Διαμόρφωση δωματίου στο Zoom για τις ανάγκες προφορικών εξετάσεων

Κατάλληλο για: Προφορικές εξετάσεις.
Απαιτούμενα εργαλεία : Zoom

Ρυθμίσεις εικονικού δωματίου

1Εγκαταστήστε την εφαρμογή Zoom και δημιουργήστε δωμάτιο εξέτασης μαθήματος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Δώστε ένα τίτλο στην εξέταση του μαθήματος σας και επιλέξτε ημερομηνία, ώρα και διάρκεια.
  2. Επιλέξτε enable wating room ώστε να επιλέγετε εσείς ποιοι φοιτητές θα εισέλθουν για να εξεταστούν.
  3. Ενεργοποιήστε εξ αρχής την κάμερα σας καθώς και την κάμερα των φοιτητών σας.
  4. Από το advanced options επιλέξτε only authenticated users can join και στη συνέχεια την επιλογή upatras ώστε η είσοδος στο δωμάτιο της εξέτασης να γίνεται μόνο από ταυτοποιημένους συμμετέχοντες με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού Upnet ID.

2Μετά από τις παραπάνω ρυθμίσεις θα πρέπει να ενημερώσετε τους φοιτητές σας (με ανακοίνωση στο eclass) ότι θα πρέπει να συμβουλευθούν τις οδηγίες σύνδεσης στο zoom με ταυτοποίηση για να συνδεθούν στο δωμάτιο της εξέτασης.

3Κάθε φοιτητής που θα εισέρχεται για να εξεταστεί θα περιμένει πρώτα στο δωμάτιο αναμονής μέχρι εσείς να τον δεχθείτε. Θα σας εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση στο menu participants. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύντομο video.

Ρυθμίσεις ασφαλείας εικονικού δωματίου.

1Μετά τη σύνδεση σας στο εικονικό δωμάτιο απενεργοποιήστε τη δυνατότητα chat μεταξύ των φοιτητών. Από το μενού ενεργοποιήστε το chat. Πατήστε στις 3 τελείες και στη συνέχεια επιλέξτε Participant Can Chat With: Host Only

Ο παραπάνω οδηγός αποτελεί πρόταση της ομάδας υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Τμήματος Δικτύων, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για τους διδάσκοντες.