Ναι κανονικά με τον ίδιο τρόπο που το κάνετε στον υπολογιστή σας.