Ναί. Η προτιμώμενη μέθοδος σύνδεσης του ήχου σε μια σύσκεψη Zoom είναι ο ήχος του υπολογιστή σας. Εάν οι φοιτητές δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή ή εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης με τον ήχο του υπολογιστή τους, τότε υπάρχει διαθέσιμη και η επιλογή συμμετοχής μέσω τηλεφώνου. Ο αριθμός τηλεφώνου είναι ένας αριθμός χωρίς χρέωση, αλλά ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις υπεραστικών για τους χρήστες ανά περίπτωση.

Για να δώσετε τον τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί στη διάλεξη σας, το Meeting ID αλλά και το Passcode που είναι απαραίτητα για την τηλεφωνική σύνδεση, συνδεθείτε στην εφαρμογή Zoom, Επιλέξτε την διάλεξη που επιθυμείτε και στην συνέχεια πατήστε είτε Copy Invitation είτε Show Meeting Invitation