Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες G Suite for Education πρέπει πρώτα να τις ενεργοποιήσετε μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του λογαριασμού σας Mussa

  1. Συνδεθείτε στο https://accounts.upatras.gr
  2. Από το μενού επιλέξτε Ο λογαριασμός μου –> Οι υπηρεσίες μου
  3.  Ενεργοποιήστε (On) την υπηρεσία Πρόσβαση στις υπηρεσίες Google
  4. Πατήστε αποθήκευση αλλαγών
  5. Η ενεργοποίηση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη ακέραια ώρα (π.χ. αν έχετε κάνει ενεργοποίηση στις 12.30 ο λογαριασμός σας θα είναι διαθέσιμος στις 13.00)

Μετά την ενεργοποίηση, αποκτάτε μια νέα email διεύθυνση που αποτελείται από το όνομα χρήστη (username) που ήδη διαθέτετε με το επίθεμα @g.upatras.gr

Για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες G Suite for Education ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επισκεφθείτε την διεύθυνση: https://accounts.google.com
  2. Πληκτρολογήστε για είσοδο το νέο σας email που έχει τη μορφή username@g.upatras.gr
  3. Ανακατευθύνεστε στην σελίδα ταυτοποίησης και εξουσιοδότηση του Πανεπιστημίου Πατρών
  4. Εισάγετε τα στοιχεία του Upnet ID σας.