Θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης Mussa και να ακολουθήσετε τις οδηγίες όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.