Κατά την δημιουργία της εικονικής σας τάξης θα πρέπει να τικάρετε την επιλογή Only authenticated users can join στην συνέχεια από τις διαθέσιμες επιλογές επιλέξτε Upatras.