Μπορείτε να έχετε έως και 300 φοιτητές σε μια διάλεξη. Αν χρειαστείτε παραπάνω μπορείτε να κάνετε αίτηση στο Upnet και αν υπάρχει διαθεσιμότητα να σας δοθούν περισσότεροι συμμετέχοντες(500 ή 1000).