Όχι, η άδεια του Παν. Πατρών επιτρέπει στους χρήστες (φοιτητές και καθηγητές) να προγραμματίζουν και να χρησιμοποιούν όσες συναντήσεις Zoom επιθυμούν.