Για να δείτε περισσότερους από 25 συμμετέχοντες σε ένα zoom meeting ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

  • Συνδεθείτε στην εφαρμογή zoom
  • Από το μενού επιλέξτε Settings
  • Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε Videos
  • Τέλος στην επιλογή Maximum participants display per screen in Gallery View επιλέξτε 49 Participants.