Διεύθυνση IP (IP address): 100.28.227.63

Δεν είστε συνδεδεμένος στην υπηρεσία VPN του Πανεπιστημίου Πατρών

(You are NOT connected through upatras VPN server)