Το UPnet (“άπνετ”) είναι το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (Network Operation Center, NOC) του Πανεπιστημίου Πατρών. Δοικητικά, λειτουργεί ως Τμήμα Δικτύων Δεδομένων-Φωνής, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης.

Το UPnet παρέχει υπηρεσίες τηλεματικής σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος. Σε αυτές, εκτός από τις βασικές υπηρεσίες σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου και ονοματολογίας (DNS), περιλαμβάνονται υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (SMTP relay and routing, προσωπικές ηλεκτρονικές θυρίδες και webmail), φιλοξενίας ιστότοπων (web hosting) και άλλες.

Επίσης, σχεδιάζει και οργανώνει τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών και παρακολουθεί στατιστικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η λειτουργία του UPnet είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσφέρει μία δικτυακή πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν προηγμένες ερευνητικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές, εκτός των γενικά παρεχομένων δικτυακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό το UPnet έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής, όπως υπηρεσιών καταλόγου, ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass), streaming καθώς και τηλεδιάσκεψης.

Η στενή συνεργασία του UPnet, τόσο με τους Επιστημονικούς και Τεχνικούς Υπεύθυνους των Τμημάτων, αλλά και με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, δημιουργεί ένα αποδοτικό “ανοιχτό” περιβάλλον που συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της προηγμένης διαχείρισης και ανάπτυξης των δικτύων του Ιδρύματος.

Η διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου τηλεματικής αποτελεί κύρια προτεραιότητα του UPnet, με σκοπό την εγγύηση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (Network Operation Center, NOC) του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί από το 1996, με τις εξής μορφές:

Ιούλιος 2010: Τμήμα Δικτύων Δεδομένων-Φωνής, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

Ιούλιος 2003: Τμήμα Δικτύων, Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων

Σύμφωνα με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος “Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών”, το οποίο εγκρίθηκε στην αρ. 352/18.4.2003 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, στην προταθείσα Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων συνίσταται Τμήμα Δικτύων. Στο Τμήμα Δικτύων περνούν οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΑΔΔ). Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την αρ. 352/18.4.2003 συνεδρίασή της, αποφάσισε ότι μέχρι της δημοσιεύσεως του προτεινόμενου Προεδρικού Διατάγματος “Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών”, το Τμήμα Δικτύων θα λειτουργήσει με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται σε αυτό, υπαγόμενο απευθείας στο Γενικό Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων.

Μάρτιος 2001: Κέντρο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΑΔΔ)

Το Κέντρο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΑΔΔ/ΠΠ) συνεστήθη το Μάρτιο του 2001 με την απόφαση υπ. αριθμό 4048/12.3.2001 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ΚΕΑΔΔ/ΠΠ ανέλαβε, μετά την 1η Ιανουαρίου του 2002, τη διαχείριση του Δικτύου Δεδομένων από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔΔ), την ευθύνη λειτουργίας του οποίου είχε το ΕΑΙΤΥ.

1996: Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔΔ)

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔΔ) είχε συσταθεί στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ/ΟΣΥΔΔ “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Ευρείας Ζώνης Υψηλής Ευκρίνειας (Φωνής-Δεδομένων) & Τηλέλεγχος Εγκαταστάσεων Πανεπιστημιουπόλεως” (Πανεπιστήμιο Πατρών/ΙΤΥ, 1996-1999). Την ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΔΔ είχε το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001.

Στελέχωση Το Τμήμα Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων στελεχώνεται ως εξής:

Λεκατσάς Γιώργος M.Sc. Πληροφορικής, Πτυχιούχος Μαθηματικού Yπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,Προϊστάμενος
Αντωνόπουλος Γιάννης Πτυχιούχος ΤΕΙ Βιομηχανικής Πληροφορικής Υπάλληλος με σύμβαση ανάθεσης έργου
Γιαννακόπουλος Βασίλειος Πτυχιούχος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Υπάλληλος με σύμβαση ανάθεσης έργου.
Ιλαρίδης Παναγιώτης
Κασόλα Σοφία M.Sc. Οργάνωσης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Υπάλληλος με σύμβαση ανάθεσης έργου.
Κωνσταντόπουλος Σπύρος
M.Sc. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πτυχιούχος Φυσικής Υπάλληλος ΠΕ
Μπέκος Βασίλειος Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Υπάλληλος με σύμβαση ανάθεσης έργου.
Μωραΐτης Μάκης M.Sc. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Yπάλληλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος.
Ορκοπούλου Ξένια  ΠΕ Πληροφορικής  Υπάλληλος ΙΔΑΧ
Παλιάτσας Νικόλαος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
M.Sc. Management & Information Technology,
Πτυχιούχος ΤΕΙ Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ
Υπάλληλος με σύμβαση ανάθεσης έργου.
Τζομάκα Μαρία
Τσιόλιας Αθανάσιος Ηλεκτροτεχνίτης Υπάλληλος ΙΔΑΧ
Χαβαριώτης Διονύσης Yπάλληλος με σύμβαση ανάθεσης έργου
Φραγκογιάννης Γιώργος M.Sc. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πτυχιούχος Φυσικής Yπάλληλος με σύμβαση ανάθεσης έργου