Περιγραφή Σεναρίου

A. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση

Το σενάριο αυτό προκρίνεται για μαθήματα επιλογής με σχετικά μικρά ακροατήρια (< 40 άτομα). Η προφορική εξέταση γίνεται μέσω Zoom ή MS Teams ή άλλου εργαλείου τηλεδιάσκεψης που επιτρέπει τη σύνδεση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Θεωρείται καλή πρακτική ο συνδυασµός της προφορικής εξέτασης µε παράλληλη κατάθεση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές. Η προφορική εξέταση ενδείκνυται να πραγµατοποιείται σε οµάδες 2-5 φοιτητών ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της αξιολόγησης.

Εργαλεία εξ αποστάσεως εξέτασης

Διδάσκοντες

Φοιτητές