Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
Πίνακας λογισμικών ανοικτού κώδικα

Ο όρος “Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα” (Open Source Software) αναφέρεται σε προγράμματα υπολογιστών που ο κώδικάς τους είναι διαθέσιμος στους χρήστες και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το λογισμικό χωρίς κόστος κτήσης και χρήσης, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τα εμπορικά λογισμικά.

Το Ανοικτό Λογισμικό δεν αποτελεί απλά ένα μοντέλο ανάπτυξης και διανομής λογισμικού, αλλά μια γενικότερη φιλοσοφία που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και συνεισφορά στην κοινότητα, καθώς και στη δύναμη της συλλογικής συμμετοχής και δράσης.

Πολλά είναι τα λογισμικά ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται ευρέως και διακρίνονται για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και την αξιοπιστία τους. Ενδεικτικά σας προτείνουμε τα παρακάτω:

  1. Λειτουργικό Σύστημα Linux Mint https://linuxmint.com/
  2. Πακέτο εφαρμογών γραφείου LibreOffice http://el.libreoffice.org/
  3. Εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Thunderbird https://www.mozilla.org/el/thunderbird/
  4. Απλός επεξεργαστής κειμένου NotePad++ https://notepad-plus-plus.org
  5. Περιβάλλον επεξεργασίας εικόνων Gimp http://www.gimp.org/
  6. Συμπίεση/αποσυμπίεση αρχείων 7-zip http://www.7-zip.org/
  7. Στατιστική Ανάλυση R – Project http://www.r-project.org
  8. Ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων (G.I.S.) QGIS http://www.qgis.org/

Τέλος, με στόχο την προώθηση του ανοικτού λογισμικού στην εκπαίδευση και στην έρευνα προτείνουμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της μη-κερδοσκοπικής Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και συγκεκριμένα την ιστοσελίδα με τα ισοδύναμα λογισμικά ανοικτού κώδικα https://mathe.ellak.gr/?page_id=135