Λογισμικά

Διανομή λογισμικού ακαδημαϊκής χρήσης
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Προσωπικό | Φοιτητής

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συνάψει μία σειρά συμφωνιών με εταιρίες λογισμικού για τη διάθεση στην πανεπιστημιακή κοινότητα λογισμικού ακαδημαϊκής χρήσης και λογισμικού γενικής χρήσης με μειωμένο κόστος. Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε δύο είδη λογισμικού:

  • Λογισμικό που μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, χωρίς περιορισμούς
  • Λογισμικό που επιτρέπεται να εγκατασταθεί αποκλειστικά σε υπολογιστές του ιδρύματος.

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το διαθέσιμο λογισμικό, οδηγίες για την εγκατάστασή του, καθώς επίσης και λίστα με αντίστοιχο Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Microsoft Volume Licensing (Μόνο για Τεχνικούς Υπεύθυνους Τμημάτων)
Λογισμικό Microsoft

AzureAzure Dev Tools for Teaching
Λογισμικό Microsoft για έρευνα και εκπαίδευση

Microsoft Office 365 Education
Ολοκληρωμένη σουίτα γραφείου για όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

IBM SPSS Statistics
Στατιστικό πακέτο SPSS για την ακαδημαϊκή κοινότητα

Matlab
Λογισμικό για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων

ArcGIS
Μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS

QtiPlot
Επιστημονική εφαρμογη για ανάλυση δεδομένων και οπτικοποίηση

Autodesk
Λογισμικά της εταιρείας Autodesk

Oracle Academy
Λογισμικό και υπηρεσίες μάθησης της εταιρείας Oracle

JetBrains Tools
Πακέτο Εργαλείων για προγραμματιστές

Abaqus Student Edition
Λογισμικό πρόγραμμα ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση μηχανικών προβλημάτων

Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
Πίνακας λογισμικών ανοικτού κώδικα