Δυνατότητα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τους καθηγητές, ερευνητές και το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τους καθηγητές, ερευνητές και το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων στη διαδικτυακή διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr, με φορέα διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν: - Οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι λέκτορες των [...]