Αλλαγές στη χρήση της υπηρεσίας Google Workspace.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγών στην πολιτική της Google, η υπηρεσία Google Workspace δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για νέους χρήστες. Οι χρήστες που είναι ήδη γραμμένοι στην υπηρεσία μπορούν να συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν κανονικά μέχρι το διάστημα που έχει οριστεί για την ιδιότητα τους. Φοιτητές: Η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι 31/7/2021 [...]