Διάθεση Λογισμικών Microsoft

Μέσω των συνδρομών Imagine Premium και Office 365 παρέχεται στο σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΔΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές) η δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης λογισμικών Microsoft. Στα διαθέσιμα λογισμικά περιλαμβάνονται τα Windows 10 και το Office 2016. Για τη λήψη Λειτουργικών Συστημάτων, εργαλείων ανάπτυξης, εξυπηρετητών και εφαρμογών του Imagine Premium μεταβείτε στο [...]

8 Νοέμβριος, 2016|