Συμμετοχή στο Oracle Academy

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με την Oracle διαθέτει στα μέλη του μια σειρά λογισμικών. Τα προϊόντα απευθύνονται κυρίως σε κατασκευαστές λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στη διεύθυνση http://www.upnet.gr/software/oracle-academy/ υπάρχουν οδηγίες πρόσβασης και χρήσης, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων προϊόντων της Oracle.