Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με το SFB σε μικρές ομάδες

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση σε μικρές ομάδες Κατάλληλο για : Προφορική εξέταση μέχρι 5 άτομα Απαιτούμενα εργαλεία : SFB Περιγραφή Λόγω της αδυναμίας να δημιουργηθούν ξεχωριστά link για κάθε μικρή ομάδα εξεταζόμενων φοιτητών, προτείνεται η χρήση του Lobby, ώστε [...]