Δυσλειτουργία τηλεφωνικών συνδέσεων παλαιού τηλεφωνικού κέντρου

Σας  ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο παλαιό τηλεφωνικό κέντρο οι τηλεφωνικές συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο αριθμοδοτικό φάσμα των εκατοντάδων, [ 2610 996200 έως 2610996299 ] , [ 2610 997200 έως 2610997299 ] [ 2610 997300 έως 2610997399 ], [ 2610 997700 έως 2610997799 ], [ 2610 997800 έως 2610997899 ] Καλούνται και καλούν  μόνο διεπιλογικά, [...]