Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ αφορά τη ζωντανή ψηφιακή μετάδοση μέσω του Διαδικτύου ομιλιών, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών γεγονότων και λοιπών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται ή φιλοξενούνται από σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς – λ.χ. Μέγαρα Μουσικής , Μουσεία, Συνεδριακά Κέντρα, κλπ – καθώς και από εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, πρωτίστως προς το σύνολο των μελών της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας.

Μέσω της υπηρεσίας αξιοποιείται η σύγχρονη δικτυακή υποδομή του Δικτύου Κορμού νέας γενιάς της ΕΔΕΤ Α.Ε. καθώς και των διασυνδεδεμένων σ’ αυτό Φορέων ώστε το υψηλής προστιθέμενης αξίας ψηφιακό οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παράγεται σ’ αυτούς, να φθάνει ζωντανά και σε υψηλή ποιότητα μέσω του δικτύου της ΕΔΕΤ Α.Ε. στους τελικούς θεατές.

Η υπηρεσία στοχεύει και καλύπτει εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από Φορείς (Φορείς Περιεχομένου) οι οποίοι έχουν συνάψει σχετική συμφωνία συνεργασίας με την ΕΔΕΤ Α.Ε. για την παροχή και διάθεση του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Μόνο οι συμβεβλημένοι Φορείς Περιεχομένου έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν, να προγραμματίσουν και να φιλοξενήσουν μία διαδικτυακή μετάδοση μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ, ενώ απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας από τρίτα μέρη.

Η υπηρεσία, στην τρέχουσα έκδοσή της, υποστηρίζει αποκλειστικά ζωντανές μεταδόσεις. Σε μελλοντική έκδοση της υπηρεσίας προβλέπεται η πρόσβαση κατ’ απαίτηση σε ψηφιακό περιεχόμενο που προκύπτει από τις ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις (π.χ. ψηφιακό υλικό σε αποθετήριο).

 

Ενημέρωση μέσω e-mail

Εγγραφείτε εδώ για να λαμβάνετε τακτικά μέσω e-mail ενημερώσεις για προγραμματισμένες μεταδόσεις